Terug naar overzicht

Subsidie en maatregelen voor het terugdringen van netcongestie

Algemeen
Zonnepanelen
Leestijd: 4 minuten
Subsidie en maatregelen voor het terugdringen van netcongestie
Mick Bakker

Netcongestie is een groeiend probleem in Nederland, vooral door de toename van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens. Deze vergroening van het energieverbruik brengt grote uitdagingen met zich mee voor ons elektriciteitsnet. Bedrijven en huishoudens die overstappen naar groene energie stuiten steeds vaker op een overvol net, wat kan leiden tot wachttijden en zelfs stroomuitval. Inmiddels komen er verschillende subsidies beschikbaar om deze problemen aan te pakken en de energietransitie te ondersteunen. We nemen deze graag met u door.

Oplossingen voor netcongestie

De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen en subsidies geïntroduceerd om netcongestie tegen te gaan en de energietransitie te bevorderen.

1. Uitbreiding van het stroomnet
Netbeheerders investeren fors in de uitbreiding van het stroomnet. Vanaf 2025 wordt er jaarlijks ongeveer 8 miljard euro geïnvesteerd in het vergroten van de netcapaciteit. Deze uitbreidingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het stroomnet te vol raakt en om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen​.

2. Innovatieve oplossingen
Innovatieve oplossingen, zoals het inzetten van extra elektriciteitsinstallaties en batterijen, kunnen helpen om pieken in de vraag naar elektriciteit op te vangen. Hierdoor blijft er genoeg ruimte op het stroomnet voor structurele verduurzaming.

3. Slimmere benutting van het elektriciteitsnet
Door slimme benutting van het elektriciteitsnet kan de druk op het net verminderd worden. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijven en huishoudens te stimuleren om hun energieverbruik tijdens piekuren te verminderen. Ook worden er afspraken gemaakt met grootverbruikers om hun elektriciteitsgebruik tijdens piekmomenten te beperken​.

Subsidies voor duurzame energie zonder netcongestie

Verschillende provincies hebben specifieke subsidieregelingen geïntroduceerd om bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het realiseren van duurzame energieprojecten zonder het elektriciteitsnet extra te belasten.

Flevoland
De provincie Flevoland heeft de subsidieregeling “Duurzame energie zonder congestie” gelanceerd. Deze regeling heeft als doel om oplossingen te ondersteunen die het elektriciteitsnet ontlasten, zoals energieopslag, energie delen of het omzetten van elektriciteit in andere energiedragers. Het totale beschikbare budget voor deze regeling bedraagt 2,2 miljoen euro. De regeling wordt per 1 juli opengesteld.

Drenthe
In de provincie Drenthe is er de subsidieregeling “Oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie” (ONDED). Deze regeling ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en het implementeren van technische oplossingen om netcongestie te verminderen. De subsidie kan oplopen tot 50.000 euro voor technische oplossingen en tot 4.500 euro voor haalbaarheidsonderzoeken​​.

Capaciteitskaart Elektriciteitsnet

De capaciteitskaart van Netbeheer Nederland biedt inzicht in de actuele status van de netcapaciteit in verschillende regio’s. Deze kaart toont waar er nog capaciteit beschikbaar is en waar er sprake is van netcongestie. Het onderscheid tussen afname en invoeding helpt bedrijven en projectontwikkelaars te bepalen waar ze hun duurzame energieprojecten kunnen realiseren zonder tegen belemmeringen aan te lopen.

Afname
De afnamekaart is bedoeld voor partijen die plannen hebben om een zware netaansluiting te realiseren. Deze kaart laat zien waar er ruimte is voor nieuwe aansluitingen en waar er beperkingen zijn.

Teruglevering
De terugleveringskaart is vooral nuttig voor producenten van duurzame energie, zoals zonneparken, die hun energie aan het net willen leveren. Het toont de beschikbare capaciteit voor het invoeden van elektriciteit en helpt bij het verkrijgen van transportindicaties die nodig zijn voor subsidieaanvragen zoals de SDE++​.

Toekomstige Maatregelen

De Nederlandse overheid blijft zoeken naar manieren om netcongestie aan te pakken en de energietransitie te bevorderen. Dit omvat het stimuleren van energiehubs, waarbij bedrijven in de buurt hun vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen, en het bevorderen van flexibele laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Deze initiatieven moeten bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet en het verminderen van de druk tijdens piekmomenten​.
Netcongestie vormt een aanzienlijke uitdaging voor de verdere verduurzaming van Nederland. Door middel van slimme maatregelen en gerichte subsidies ondersteunt de overheid bedrijven en huishoudens in hun overgang naar duurzame energiebronnen.

Bent u op zoek naar een partij om u te adviseren bij een grootschalige energieopslag voor uw bedrijf of organisatie?
Neem contact met ons op!

Misschien interessant: