Terug naar overzicht

Hoe verdient een thuisbatterij zichzelf terug?

Algemeen
Financieel
Leestijd: 4 minuten
Hoe verdient een thuisbatterij zichzelf terug?
Mick Bakker

De toenemende belangstelling voor duurzame energieoplossingen heeft de thuisbatterij in de spotlight gezet. Maar hoe verdient een thuisbatterij zichzelf terug? Dit is een veelgestelde vraag onder huiseigenaren die overwegen in een batterij te investeren. In dit blogbericht gaan we in op de verschillende factoren die de terugverdientijd van een thuisbatterij beïnvloeden en geven we een overzicht van de financiële voordelen en uitdagingen.

Besparingen door gebruik van eigen zonnestroom
Een van de belangrijkste manieren waarop een thuisbatterij zichzelf terugverdient, is door het maximaliseren van het zelfgebruik van de opgewekte zonne-energie. Zonnepanelen produceren vaak meer energie dan een huishouden op dat moment verbruikt, vooral overdag. Zonder thuisbatterij wordt dit overschot teruggeleverd aan het net tegen een vaak lagere vergoeding dan de prijs die u betaalt voor energie uit het net. Door de energie op te slaan in een thuisbatterij, kunt u deze later gebruiken wanneer de energieprijzen hoger zijn, zoals in de avonduren​.

Dynamische energiecontracten en handelen op de onbalansmarkt
Met dynamische energiecontracten, waarbij de energieprijzen elk uur wisselen, kan een thuisbatterij een enorm voordeel opleveren. U kunt de batterij opladen wanneer de prijzen laag zijn en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de prijs hoog ligt. Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen, vooral in perioden met grote prijsschommelingen. Hiernaast ondersteunen steeds meer thuisbatterijen het handelen op de onbalansmarkt. Doordat de batterij bijdraagt aan het verminderen van netcongestie, ontvangt u hier een vergoeding voor.

Investerings- en onderhoudskosten
De initiële kosten van een thuisbatterij inclusief installatie zijn variërend van €4.000 tot €15.000, afhankelijk van de capaciteit en het type batterij. Een hoog kostenplaatje kan de terugverdientijd verlengen, vooral als de batterij niet optimaal wordt ingezet. De gemiddelde levensduur van een thuisbatterij ligt tussen de 10 en 20 jaar, waarbij de betere batterijen rond de 10.000 cycli meegaan.

Belastingvoordelen en subsidies
Er zijn manieren om de kosten van een thuisbatterij te verlagen. Zo kunt u in aanmerking komen voor de teruggave van de BTW, mits u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Daarnaast worden er in de toekomst mogelijk subsidies verstrekt voor de aanschaf van thuisbatterijen, wat de terugverdientijd verder kan verkorten​​.

Salderingsregeling en toekomstige veranderingen
De huidige salderingsregeling, waarbij de energie die u teruglevert aan het net wordt weggestreept tegen de energie die u afneemt, maakt het financieel minder aantrekkelijk om een thuisbatterij aan te schaffen. Deze regeling wordt echter vanaf 2025 stopgezet, waardoor het financieel aantrekkelijker wordt om opgewekte energie zelf te gebruiken in plaats van terug te leveren​. Dit kan de terugverdientijd van een thuisbatterij merkbaar verkorten.

Een voorbeeld uit de praktijk
Laten we een concreet voorbeeld nemen: stel, u heeft een thuisbatterij met een capaciteit van 5 kWh. De aanschaf en installatiekosten bedragen €5.000. Als u per jaar €547,50 bespaart door het zelfgebruik van opgeslagen energie, duurt het minder dan 10 jaar voordat de investering is terugverdiend​​. Bij optimale omstandigheden, waarin de batterij dagelijks volledig kan worden opgeladen en ontladen, kan de terugverdientijd zelfs korter zijn, maar dit scenario is vaak niet realistisch gezien de variaties in zonnestroomproductie gedurende het jaar​.

Onze conclusie
De terugverdientijd van een thuisbatterij hangt sterk af van uw specifieke situatie, zoals uw energieverbruik, de capaciteit van uw batterij, het type energiecontract, en toekomstige veranderingen in de energiemarkt en regelgeving. Hoewel de initiële kosten aan de hoge kant kunnen zijn, kunnen handelen, de belastingvoordelen en het stopzetten van de salderingsregeling de terugverdientijd verkorten. 

Met de juiste aanpak kan een thuisbatterij niet alleen bijdragen aan een duurzamer huishouden, maar ook aan aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.
Bij Accu Today geven we u graag persoonlijk advies, laat uw gegevens achter en samen brengen we uw situatie in kaart!

Misschien interessant: